Hyundai SANTAFE (Xe có lái)

  • Giá : 1.300 USD/Tháng

- Giá thuê: 1.300 USD/ tháng (giá thuê đã bao gồm chi phí nhiện liệu và lương tài xế, chưa bao gồm phí cầu đường, bến bãi... v.v.)

- Điều kiện giới hạn như sau: 10 giờ/ngày 26 ngày/tháng – 2.600 km/tháng.

- Chi phí phát sinh được tính cụ thể như sau: 80.000 đồng/giờ phụ trội 8.000 đồng/km vượt trội 1.200.000 đồng/ngày phụ trội.

Chú ý : Giá thuê trên sẽ được điều chỉnh khi giá xăng thay đổi 5%

Tag: Hyundai SANTAFE (Xe có lái)