[Xe có lái] INNOVA

  • Giá : 1.100 USD/Tháng

- Giá thuê: 1.100 USD/ tháng (giá thuê đã bao gồm chi phí nhiện liệu và lương tài xế, chưa bao gồm phí cầu đường, bến bãi... v.v.)

- Điều kiện giới hạn như sau: 10 giờ/ngày 26 ngày/tháng – 2.600 km/tháng.

- Chi phí phát sinh được tính cụ thể như sau: 60.000 đồng/giờ phụ trội 6.000 đồng/km vượt trội 950.000 đồng/ngày phụ trội.

Liên hệ đặt xe: 0983.586.108 - 0943.124.369

Tag: INNOVA (Xe có lái)(XE MỚI)